Citizen Science

🌎🌔🌌

Ten, kdo neinvestoval do vesmírných společností již minulá léta, tak mu ujíždí vlak a další léta si již investici nebude moci dovolit. Tyto společnosti mají knowhow & goodwill, tvrdou a důležitou cestu zkušeností za sebou, ať už se jedná o SpaceX, Astra, Virgin Galactic, Virgin Orbit, RocketLab, Blue Origin či další mnohé a nejen NASA ví, o čem mluvím.

SpaceX Elon Musk vision

Video Going to Space to Benefit Earth shlédnuto a přidáno expost dne 11/22/2020 5:05 (17:05)

 

Tlak není podmíněn jenom vizonáři či vědci, ale jedná se o adaptační tlak nutný pro přežití druhu, který každým dnem extrémně zvyšují soudobé interakce na planetě a nejedná se jen o vysokou populaci, kdy všechny potřeby a výdobytky, jež lidé denně uživají, by měly být zahrnuty do počtu, což dalece přesahuje 8mld.

Chce-li lidstvo přežít za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru a zároveň zachovat biodiversitu Země, což zajistí technologie pro teraformaci a průzkum vesmíru, ať už se jedná o MOXIE či jiné jako  např.🌎🧊🔁🌊/[]\ Jason-CS (Sentinel 6) , a udržet populační růst bez restrikcí právě kvůli biodiversitě (omezovat život na místo vyvíjení nových technologií umožňující osídlení vesmíru a zachování biodiversit není racionální), kdy mu populační růst i právě umožní osídlit vesmír a zvýší procenta na více kvalitních vědců a vynálezců, poptávku a rychlou výrobu, kdy potřebujete všechny znalosti i byznys pro osídlení a průzkum vesmíru a osídlení vesmíru pro zachování biodiversity Země a přežití druhu homo sapiens sapiens, nic jiného mu tak či onak nezbývá, nechce-li skončit jako dinosauři, etc.

 

Pokud si někteří investoři myslí, že výnosy budou pouze z těžby asteroidů, šeredně se mýlí. Toto není daytrading, ale investice do budoucnosti lidstva, nových technologií pro přežití druhu za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru a tedy vašich dětí, generace, jež přijdou po vás. Zajištění průzkumných sond v sériové výrobě, sbírání vzorků pro vědu, vizionáře, težební společnosti i sběratele (🛰-^–🔶OSIRIS-REx), vesmírný turismus, edukace a výcvik astonautů, je pouze malá část z celé škály.

Trh, jež probíhá na Zemi, jež naplňuje potřeby lidí a jejich interakce, je a bude potřebný i za jejími hranicemi a jedná se o veškerý výzkum a tržní potřeby, ať už se jedná o medicínský výzkum či jiný a např. léčba pacientů a vývoj léčiv v mikrogravitaci, kde se látky chovají odlišně až po umožnění handicapovaným pacientům pocítit stav bez tíže či je přímo léčit. Tam není limit, vesmír nemá limit.

Ten největší výnos je však pro další generace vašich dětí a je na Vás, jakou budoucnost jim přinesete.

Vytvoření soběstačných platform, atˇ už na povrchu v podobě Měsíční báze či jinde nebo jakékoliv orbitě, představuje obrovský a hlavně nutný potenciál pro všechna odvětví vědy, byznysu a pro přežití druhu za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru a zachování biodiversity.

🌎🌌Přizpůsobení se prostředí pro přežití druhu neznamená přizpůsobit se jen podmínkám Země, ale přizpůsobit se podmínkám vesmíru, prostředí v němž se Země vyskytuje, jež je nutný osídlit a zkoumat, kdy jsou k tomu potřeba nejmodernější technologie.

Planeta Země není nafukovací ani geologicky dostačující pro udržení rozvoje, biodiversity a populačního růstu homo sapiens sapiens.

Všechny interakce představují tedy adaptační tlaky pro přežití druhu za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru a vesmír není pouze Země.

🌌Člověk nevyhnutelně spěje k adaptaci na vesmír, což představuje jeho evoluční schopnosti prodloužit si věk na dobu neurčitou. Při nekonečnosti interakcí, jež představují vesmír, kdy slova počátek vesmíru či konec etc. jsou pouze oxymoronem, představuje tato adaptace evoluční tlaky přizpůsobení se danému prostředí. Biliony a biliony galaxií a planet čekají na lidské přizpůsobení tomuto prostředí. Adaptaci, jež znamená přežití druhu a schopnost přizpůsobení se jakýmkoliv podmínkám, jež tento adaptační tlak vyvolávají.

Bude se pravděpodobně jednat o pokročilé genetické inženýrství celkové regenerace veškerých lidských tkání, uchování a přenos vědomí do kybernetické formy, jež bude moci uchovat vědění, spřesňovat definice pozorovaného okolí a čelit jakýmkoliv podmínkám Universa. Takové schopnosti adaptace na prostředí nekonečného vesmíru umožní druhu homo sapiens sapiens přežití a rozšíření druhu za jakýchkoliv podmínek v nekonečném vesmíru.

dne 4/25/2022 4:13 to 4:20 hodin EU time
🌌
 

It’s nice to see that more and more people want to participate in the research into new technologies necessary for space exploration and his settlement and technologies necessary for species survival under any conditions in space and preservation of biodiversity and the population growth is needed to the settlement, which’s the important part for more scientists, engineers, ideas on how to do, a investments and demand that accelerate technology development and their availability.

The planet is not inflatable and all of these interactions reflect and condition adaptation to the environment.

But the settlement of the universe is not possible without the contribution of every single human on the planet, whether on its own direct investment initiative or indirectly through the state sphere.

One way or another, whether you agree with it or not, this is the adaptation pressure given by interactions and thus the ability to the survive under any conditions in the universe.

🌌cz

Je hezké vidět, že se stále více lidí chce podílet na výzkumu nových technologií, jež jsou nutné pro průzkum a osídlení vesmíru a osídlení i technologie nezbytné pro přežití druhu za jakýcholiv podmínek ve vesmíru a zachování biodiversit i populačního růstu, který je potřeba k osídlení a jež tvoří důležitou část pro více vědců, inženýrů, nápadů, jak co udělat, investic a poptávky, jež urychlují vývoj technologií a jejich dostupnost.

Planeta není nafukovací a všechny tyto interakce odráží a podmiňují adaptaci na prostředí.

Osídlení vesmíru se ale neobejde bez přispění každého jednotlivého člověka na planetě, ať už z vlastní přímé iniciativy investic či nepřímé skrze státní sféru.

Tak či onak, ať již s tím souhlasíte či ne, jedná se o adaptační tlak daný interakcemi a tedy schopnost přežití druhu za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru.

🌎🌌 We wish him a good speed! This inspiration and motivation way for his dream to be an astronaut in the stars academy can to come be true.

Četl jsem názory, že není zodpovědné vůči Zemi, biodiversitě a klimatu, porodit do této doby děti.

Vzhledem k potřebným tlakům na investice, poptávku, nové technologie, i schopnost vyrobit kvalitně a levně nejnovější technologie, což vysoká populace přináší a je důležité pro přežití druhu za jakýchkoliv podmínek prostředí, kdy je vysoká populace i nutná pro osídlení vesmíru a přináší potřebné adaptační tlaky na schopnost vyvinout a objevit takové technologie, jež umožní druhu zachovat biodiverzitu a učinit život meziplanetární rychleji, nepovažuji tyto názory za racionální.

Taktéž nikdy nevíte, jaké interakce a člověk přinese potřebné změny a technologie.

Existují i názory na regulaci porodného, kdy pro takové řešení není dostatečné důkazní břemeno a mohli byste učinit dalece více škod.

Doba, kdy se v laboratořích pěstují potraviny pro přežití druhu, což je potřebná schopnost a věda, k niž právě vedly nejrůznější kauzální adaptační tlaky, je jistě na místě se obávat podobných názorů, jež si neuvědomují všechny kauzality, jež vedou k novým a důležitým technologiím a schopnosti druhu přežít za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru.

Je to podobné jako s plasty a jejich využitím ve všech odvětví včetně medicíny. To, že znečištují biodiverzitu oceánů a moří, vedlo k tlakům pro lepší technologie recyklovatelnosti a zkoumání nových technologií.

Plasty můžete jistě částečně omezit, ale omezovat život namísto vyvinutí lepších technologií pro osídlední vesmíru a přežití druhu za vysoké populace, jež nám přináší jakékoliv investice v této oblasti a potřebné konkurenční tlaky, my nepřijde jako racionální

Země je kolébkou lidstva, ale přichází čas se posunout dál a učinit život meziplanetární či multiplanetární.

🌌🧠Lidé si zatím neumí představit, jaké všechny možnosti kultur jim vesmír při své nekonečnosti nabízí a jaké všechny adaptačně kauzální tlaky na rozvoj z toho plynou.

Kritické myšlení je o tom, vyvarovat se těm iracionálním kulturním vzorům či jejich částem, kdy skrze nevědomé logické klamy lidé dochází k irelevantním závěrům na základě vlastní retrospektivy ve chvíli, kdy jejich mozek dedukuje a hodnotí pozorované okolí retrospektivně skrze veškeré informace vstřebávané od narození a snaží se nalézat řešení na cokoliv.

Řešení pro racionálnější, flexibilní a rychlou cestu za osídlením vesmíru skrze veškeré lidské poznatky interpretované bez logických klamů, jim může do větší procentuální míry přinést EVE, jež by virtualizovala či sprostředkovala jakýkoliv jejich dotaz v podobě vizuální i textové, neurální etc. odpovědi.

(jak, co funguje, jak co vyrobit, co je k tomu potřeba, co zrovna pozorují a k čemu se dá dané využít, kdy tak EVE zodpoví jakoukoli položenou otázku v rámci jejich možností, čímž dojde k urychlení výzkumu i edukace, tvorby) 🧩🧬🌐

Lidé takovou technologii zatím nemají, ale jistou naději pro dané dávají projekty Starlink (Elon Musk), NISAR (Nasa), jež by mohly začít zpracovávat obrovské množství dat a lidských poznatků i skrze pozitivní AI, kterou by EVE mohla být pro svou edukační činnost.

Kuiper belt mining, moon base mining, new space materials due to this, seems to me like the quick way to settllering closer space.

expost edit: https://solarsystem.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/390_galileo_manuscript1.png

V budoucnu pak, díky velmi pokročilé robotizaci, by mohla EVE ihned vytvářet pomocí robotů či dělat research dle předloženého požadavku avšak taková robotizace i technologie vyžaduje racionální uvažování a nepatří do rukou těm, jež si neuvědomují své logické klamy a dopady svého jednání (tak či onak se danému lidé nevyhnou, kdy edukační část EVE bude moci být spojená ihned s robotickou tvorbou).

  • testing phase 
  • this tired spacegate is in prepare
Tell me something smart, something like about the human multiplanetary future.