Black Holes :: Special

It’s Black Hole Friday!
 
Don’t let the name fool you: A black hole is anything but empty space. Black holes are some of the most extreme, bizarre, and fascinating objects in the universe.
 
Take a break from shopping and join us for mind-bending images, facts, and even sounds about black holes! Follow, share, and be a part of the conversation on social media. Use the hashtag #BlackHoleFriday and follow our NASA Universe accounts on Twitter and Facebook.
 
 
What ARE Black Holes? — A black hole is an astronomical object with a gravitational pull so strong that nothing, not even light, can escape it. We still have a lot to learn about black holes, but here is what we do know.
 
 
Star Survives Close Call with a Black Hole — Earlier this year, astronomers discovered a new kind of survival story. X-ray data reveals what happens when a red giant star wanders too close to a supermassive black hole.
 
 
What do Black Holes Sound Like? — One of our recent podcasts, NASA’s Curious Universe, takes you on an audio journey through black holes with data sonification and interviews with experts. Take a trip inside one of these cosmic wonders.
 
 
Black Hole Caught on Camera — Black holes will suck in material that crosses the “event horizon” (the point of no return) — but sometimes, they will blast the material away with jets. Astronomers caught a video of a black hole hurling hot material into space at close to the speed of light.

🌌(wiki) – “first 20 minutes of the universe” je logický klam, který popírá nekonečnost vesmíru nějakým začátkem z ničeho, kdy nic a počátek je oxymoron, protože vylučuje interakci a tedy fyzikální zákony a pravděpodobnější je, že bigbang je prostě jev, který je součástí vesmíru, v němž dochází k různým jevům, které utváří prostředí o ńějakých vlastnostech, jež zkoumáme.

Bigbang není mimořádný důkaz pro vznik vesmíru či nemůžete tvrdit, že je to počátek vesmíru, ikdyž pro bigbang máme empirická data. To, že existuje EB o bigbang, znamená, že existoval nějaký třesk, ale neznamená to, že tak vznikl vesmír, ale že tak vzniklo prostředí, jež obsahuje prvky bigbang, což může být jev, jež je součástí vesmíru.

Proč? Protože ta představa je konečná, má začátek i konec tam, kde ale něco vzniklo z něčeho do něčeho, přičemž nejen Einstein hovoří o nekonečnosti vesmíru, vzájemné interakci, kdy je vše v pohybu tam, kde bychom si měli dávat pozor na lidskou perspektivu, která právě chybně udává začátek a konec.

// Hm, jakou gravitaci asi mohlo mít těleso, jež exploduje do expanse, a co se vlastně stane s gravitací……………………. 3:04 12.5.2020

7:57 11/2/2020 Co se vlastně stalo s gravitací při vašich úvahách ve chvíli, kdy chybně definujete počátek vesmíru jako bigbang, což vylučuje interakci i nekonečnost a je oxymoron. Kam zmizela při Vašich úvahách tato interakce při bigbang? Není to náhodou tak, že tam byla a vzájemná interakce způsobila bigbang. Proč tedy mluvíte o počátku vesmíru? Jedná se o počátek bigbang, ale není to počátek vesmíru a takový termín je i oxymoron

  • 7:55/11/29/2020 ostatně black hole toto potvrzuje
  • 6:50 12/6/2020 hmotnost “černého” tělesa určuje gravitační přitažlivost, kdy vidíme galaxii, elementární částice pohlcované tělesem. Vytvořením regulovatelné m o malé, přenositelné velikosti, jež by ale představovala adekvátní hmostnost k ostatním subjektům (planety, měsíce, slunce, etc), můžeme změnit gravitační přitažlivost (orbitě etc.) .

Exploze či interakce dvou černých těles pak způsobí gravitační vlny nebo expansi. Bigbang není počátek vesmíru, ale konkrétní expanse ve vesmíru, jichž je nekonečné množství, adekvátní k celému vesmíru.

Lidský mozek má problém visualizovat takovou velikost právě kvůli nekonečnosti a ulehčuje si definice na “počátek vesmíru” či termín “celý vesmír” etc., což je ale oxymoron, protože tak lidé vylučují interakci, gravitační přitažlivost, gravitaci. Interakce je nekonečností a definuje fyzikální zákony.