🌌-=Galactic Unite / Star Academy=-

video shlΓ©dnuto a vloΕΎeno expost dne 11/24/2020 3:04Β 

(Chcete-li mΓ­t ty nejlepΕ‘Γ­ vΔ›dce, inΕΎenΓ½ry etc., umoΕΎnΔ›te studentΕ―m praxi ve vesmΓ­rnΓ© společnosti a zaloΕΎte specializovanou akademii, protoΕΎe v klasickΓ© Ε‘kole se učí hromadu nesmyslΕ― bokem a tak urychlΓ­te veΕ‘kerΓ½ vΓ½voj skrze lovenΓ­ mozkΕ―, jeΕΎ se budou specializovat pro vesmΓ­rnou společnost a rovnou vytvΓ‘Ε™et vlastnΓ­ projekty pro vesmΓ­rnou společnost a zΓ‘roveň pracovat na projektech vesmΓ­rnΓ© společnosti, coΕΎ je dΕ―leΕΎitΓ½ pro vΓ½uku a osobnostnΓ­ rΕ―st, dΓ‘t človΔ›ku smysl pro konΓ‘nΓ­, jeΕΎ mu bude dΓ‘vat smysl, kterΓ© budete chtΓ­t uvΓ©st v praxi, coΕΎ vytvΓ‘Ε™Γ­ velkΓ½ motivačnΓ­ impuls, kdy student mΕ―ΕΎe rovnou pracovat na projektech, kterΓ© ho naplňujΓ­ a dΓ‘vajΓ­ mu smysl, kdy se budou moci podΓ­let na vytvΓ‘Ε™enΓ­ budoucnosti  – podobnΓ© jako kdyΕΎ kovΓ‘Ε™ ukazuje učni, jak vyrobit meč)

11/23/2020 idea

2:03 AM Β· Aug 22, 2020